تماشای ویدئو نظر طراح سری شش ب ام درباره خودرو تارا شاهین از آی-ویدئو

مصاحبه با نادر فقیه زاده طراح خودرو ایرانی و طراحی سابق ب ام و
3 آذر 1400
آی-ویدئو