تماشای ویدئو چرا یامگا ژستد مجوز بازی برای استقلال مقابل گل گهر را ندارند؟ از آی-ویدئو

گفت و گو با آل اسحاق مشاور حقوقی سازمان لیگ
3 آذر 1400
آی-ویدئو