تماشای ویدئو اجرای ویندوز ۱۱ آرم روی تبلت می پد ۵ شیائومی از آی-ویدئو

کاربری توانسته ویندوز ۱۱ را روی تبلت می پد ۵ شیائومی نصب کند.
28 آبان 1400
آی-ویدئو