تماشای ویدئو کلیپ زیبای قطعه زمینی 14 پلاک مشابه آهنگی پیمان بیات از آی-ویدئو

این کلیپ هدیه ای است به تمامی مادران شهدا بویژه آنان که هنوز چشم براه برگشت فرزند خود هستند.
27 آبان 1400
آی-ویدئو