تماشای ویدئو پنبه ریز ازمناطق محروم کشور درخشید از آی-ویدئو

سلام این کلیپ این واقعیت را نشان میدهد که افراد موفق میتوانند درمناطق محروم باشند خصوصا درعصرامروز که از تکنولوژی های ارتباطات پیشرفته استفاده میشود لطفا نظرات فراموش نشود @panbereis
13 اسفند 1394
آی-ویدئو