تماشای ویدئو اعطای تسهیلات به مستمری بگیران بازنشستگان از آی-ویدئو

شبکه خبر- 5 اسفند 94- 15:30| بانک رفاه کارگران در طرح کرامت 2 به مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی تسهیلات پرداخت می کند.
5 اسفند 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط