تماشای ویدئو گریزمان لنگلت دی یونگ به تمرینات برگشتند سه شنبه از آی-ویدئو

بازیکنان بارسلونا تمرینات خود را برای پیش فصل ادامه میدهند امروز گریزمان و دی یونگ و لنگلت هم بعد از تعطیلات به تمرینات تیم بازگشتند
30 تیر 1400
آی-ویدئو