تماشای ویدئو حتما تا آخر ببینید از آی-ویدئو

مردم عزيز ايران! اصحاب رسانه سوداگران را رسوا كردند! مدير ارتباط جهاني شركت مونليكه در پاسخ به ايميل روزنامه ارمان ملي: فروش پانسمان به شركت هاي دولتي و خصوصي ايراني به علت تحريم ها امكان پذير نيست!! پس پانسمان های موجود در بازار از کجا آمده؟!!؟؟!؟؟؟ مردم شریف ایران ! >>بیایید بار دیگر متحد شویم
29 تیر 1400
آی-ویدئو