تماشای ویدئو معرفی انواع پیچ مهره ، پیچ خشکه از آی-ویدئو

معرفی انواع پیچ و مهره ، پیچ خشکه گرید یک پیچ، ویژگی های بارز یک پیچ را نشان می دهد. این واژه صنعتی که یک عدد است، نشان می دهد که یک پیچ از چه مواد اولیه ساخته شده است، مقاومت و سختی آن تا چه اندازه است، استحکام پیچ و میزان تحمل بار پیچ تا چه اندازه ای می باشد. پرکاربردترین گریدهای مصرفی در صنعت و ساختمان سازی شامل گرید 10.9 و 8.8 و 12 می باشد. در این میان گرید 10.9 به دلیل استحکام و ویژگی های استاندارد، بیشترین کاربرد را دارد. گرید 4 و 5 از آهن ساخته شده اند و مقاومت پایین تری دارند. گرید 8.8 قادر به تح
29 تیر 1400
آی-ویدئو