تماشای ویدئو تشنگی مردم خوزستان در کنار سدهای بزرگ پایان تحمل کم آبی در خوزستان از آی-ویدئو

مردم خوزستان در حالی این روزها با بحران آب مواجه شده اند که حدود یک سوم منابع آبی جاری کشور قاعدتا باید به این استان سرازیر شود. : خبرگزاري نيک رو : https://www.nikru.ir/culture اما اجرای پروژه های انتقال آب از سدهای بزرگ خوزستان منجر به آن شده است که برخی مردم این استان که در مجاورت این سدها زندگی می کنند. این روزها تشنه بمانند و البته اعتراضات اخیر این مردم نشان می دهد که گویی بسیاری از آنها دیگر تحمل کم آبی را ندارند.
27 تیر 1400
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط