تماشای ویدئو تارا نگاهی دیگر بخش سوم برق الکترونیک از آی-ویدئو

گروه صنعتی ایران خودرو یک مجموعه مستند ویدیویی را برای تارا آماده کرده و نام آن را "تارا از نگاهی دیگر" گذاشته است. در قسمت سوم این مستند به بحث برق و الکترونیک این سدان جدید پرداخته شده است.
24 تیر 1400
آی-ویدئو