تماشای ویدئو تریلر فیلم پَن Pan از آی-ویدئو

پسربچه 12 ساله یتیمی به نام پیتر وارد دنیای معجزه آسایی می گردد که در آن خطرات و لحظات سرشار از شادی به سراغش می آیند. پیتر در این سرزمین اتفاقات مختلفی را تجربه می کند که منجر به ...
19 آذر 1394
آی-ویدئو