تماشای ویدئو امشب شب مهتابه اجرای داود طالبی از آی-ویدئو

امشب شب مهتابه با اجرای داود طالبی اجرای این آهنگها صرفا جنبه ی سرگرمی دارند و فاقد ارزش هنری است. صفر تاصد این موزیک با موبایل ضبط شده و با نرم افزار ادیت شده
19 خرداد 1400
آی-ویدئو