تماشای ویدئو قهرمانی لجندری دور 1 هفته 2 پنج شنبه فصل تابستان بندرترکمن 1400 از آی-ویدئو

اسب لجندری با چابکسواری کمال دالی جه عطا و مالکیت مهندس سید رسول میری توانست در دور 1 هفته 2 - پنج شنبه فصل تابستان بندرترکمن 1400، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های سانچی و لاست بیوتی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
13 خرداد 1400
آی-ویدئو