تماشای ویدئو دو عمود دینداری منظر امیرالمؤمنینع از آی-ویدئو

پژوهشگر نهج‌البلاغه در شرح یکی از وصیت‌نامه‌های امیرمؤمنان(ع) در نهج‌البلاغه گفت: حضرت می‌فرماید که وصیت من به شما دو چیز است؛ نخست اینکه برای خدای واحد شریکی قائل نشوید و دوم اینکه سنت پیامبر اسلام را ضایع نکنید. در این صورت دیگر جای گلایه و سرزنشی از شما نخواهد بود. مشروط بر اینکه این دو عمود دینداری را رعایت کنید.
12 اردیبهشت 1400
آی-ویدئو