تماشای ویدئو وقتی شیر کاله حرف می زنیم چه حرف می زنیم. از آی-ویدئو

برای تولید «شیر کاله» چه فرآیندی طی می‌شه؟ تماشای این ویدیو ما رو با مرحله به مرحله‌ی تولید این فرآیند آشنا می‌کنه و به تمام سوال‌هامون از ابتدا تا انتهای مسیر تولید پاسخ می‌ده.
25 فروردین 1400
آی-ویدئو