تماشای ویدئو واینالدوم بی نظم بودیم ولی به برگشت امیدواریم زیرنویس فارسی از آی-ویدئو

BT Sport / رئال مادرید 3-1 لیورپول / یک چهارم لیگ قهرمانان اروپا
18 فروردین 1400
آی-ویدئو