تماشای ویدئو گیلان درجنگ هشت سال دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس از آی-ویدئو

نقش مردم ولایت مدار گیلان در هشت سال دفاع مقدس.اولین کاروان اعزامی به جبهه سرپل ذهاب .اول مهرماه سال59 .به عنوان اولین مردان گیل مستند ساخته شد. جبهه جنوب در مقاومت 34 روزه خرمشهرنیز حضور داشتند. و عنوان ستارگان گیلان درخرمشهر نام شان ثبت گردید .مستند ستارگان گیلان در خرمشهر تولید شد.گیلان در هشت سال دفاع مقدس 8000 شهید . 22 هزار جانباز وبیش 2600 آزاده تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران نمود.
25 شهریور 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط