تماشای ویدئو لحظه نزول فرود مریخ‌نورد پرسویرنس ناسا از آی-ویدئو

ویدئویی جدید از مریخ‌نورد پرسویرنس ناسا، مراحل نفس‌گیر فرود این کاوشگر ازجمله گشودن چتر نجات، جداشدن سپر حرارتی و پایین‌رفتن از سامانه‌ی جرثقیل هوایی را نمایش می‌دهد. توضیحات بیشتر در وب‌سایت زومیت.
5 اسفند 1399
آی-ویدئو