تماشای ویدئو مدیرعامل شیپور سایت نیازمندی ها زیاد استفاده می‌کردم از آی-ویدئو

رضا اربابیان بنیانگذار و مدیرعامل شیپور از کجا شروع کرد و چرا این کسب و کار را ایجاد نمود؟
25 شهریور 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط