تماشای ویدئو استخراج دیتاسنتر مایکروسافت اعماق دریا پس ۲ سال از آی-ویدئو

شاید ایجاد یک دیتاسنتر در اعماق اقیانوس کاری عجیب به نظر برسد، اما مایکروسافت دو سال قبل این کار را انجام داد و اکنون بعد از گذشت این بازه زمانی، ردموندی‌ها برای بررسی بیشتر شرایط، دیتاسنتر را از اعماق اقیانوس بیرون کشیده‌اند.
25 شهریور 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط