تماشای ویدئو قهرمانی ایلیاز دور ششم هفته دوم پنج شنبه مسابقات تابستان بندرترکمن 99 از آی-ویدئو

اسب ایلیاز با چابکسواری رامین قهرمانی و مالکیت ایلناز دولت نیا توانست در دور پایانی از هفته دوم (پنج شنبه) مسابقات تابستان بندرترکمن 99، عنوان قهرمانی را کسب نماید. اسب های اینسِپْشِن و بولت پایلت به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
20 شهریور 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط