تماشای ویدئو توضیحات تکمیلی کیف پول ترون ولت طرح های سرمایه گذاری ایردراپ Just از آی-ویدئو

در این ویدیو آموزشی بتوضیحاتی تکمیلی در رابطه با نحوه بازیابی کیف پول و طرح های سرمایه گذاری ارائه شده در این کیف پول و همچنین ایردراپ ارز Just ارائه می شود. https://omidfadavi.me/tronwallet/
7 شهریور 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط