تماشای ویدئو معاون بهداشت وزارت بهداشت در سیر نزولی شیوع ویروس کرونا قرار گرفتیم بستری در ب از آی-ویدئو

معاون بهداشت وزارت بهداشت: در سیر نزولی شیوع ویروس کرونا قرار گرفتیم/ بستری در بیمارستان ها کاهش پیدا کرده است اما این به معنی ثابت شدن وضعیت نیست __ ️کلیپ های بیشتر
28 مرداد 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط