تماشای ویدئو تولید ماسک N95 دستگاه تولید ماسک N95 دستگاه تولید ماسک ان 95 خط ماسک N95 از آی-ویدئو

شرکت بازرگانی فیروزه قادر به خرید , حمل و ترخیص تولید ماسک N95 , دستگاه تولید ماسک N95 , دستگاه تولید ماسک ان 95 , خط ماسک N95 از کشور چین به ایران می باشد . شرکت ما کار خرید و حمل به ایران و ترخیص دستگاه از گمرک را انجام می دهد و شما نیاز به مراجعه به چین نخواهید داشت . جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بازرگانی فیروزه مراجعه و یا با ما در ارتباط باشید. لینک سایت : https://firoozetrading.com شماره تلفن : 09129374366
15 مرداد 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط