تماشای ویدئو 09393706800☎️ سیم ماسک دو مفتول + فنر ماسک دو سیم + سیم بسته بندی روکش دار دوسیم از آی-ویدئو

صنایع مفتولی تاجیک / NOVIN-WIRE.COM / 09123706800 + 09393706800 / Factory Manager Mr. Mehdi Tajik Jafari Call WhatsApp : +989123706800 Export to IRAQ , AFGHANISTAN تولید کننده مواد اولیه ماسک شامل سیم ماسک تک سیم و یک سیم و تک سیم بال دار و ... سیم ماسک دو مفتول + فنر ماسک دو سیم + سیم بسته بندی روکش دار دوسیم
12 مرداد 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط