تماشای ویدئو به سفر بردن طوطی میتونیم ببریم •نمی تونیم ببریم همراه قوانین ویژه شماره ۱ از آی-ویدئو

در این ویدیو شما را با انتخاب دو گزینه بردن و نبردن عروس هلندی به سفر که هر کدام گزینه را بخواهید می‌توانید انتخاب کنید و میتوانید با قوانین گزینه ای که انتخاب کردید آشنا شوید ∆
7 تیر 1399
آی-ویدئو