تماشای ویدئو مکالمه زبان دانمارکی مقدماتی درس 17 آیا این یک شیرینی دانمارکی است؟ از آی-ویدئو

در مکالمه مقدماتی دانمارکی درسها کوتاه و کاربردی هستند که گویندگان دانمارکی زبان با لهجه صحیح، زبان دانمارکی را به شما می آموزند. یکبار با دور عادی ، یک بار با دور کند و یکبار هم با ترجمه انگلیسی.
25 اردیبهشت 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط