تماشای ویدئو لمر بازی شهرام08 از آی-ویدئو

دزدیدن لغب --- تروجان دادن ---- لمری ==100 اخه دیگه چی بگم جوجه تو زیر دست من بودی حالا برای من شاخ شدی ببین ناشی تو نمیتونی مثل من باشی ولی موفق باشی تقدیم به شهرام لمر :)
3 اسفند 1393
آی-ویدئو