تماشای ویدئو علوم پیش دبستانی فصل کره زمین نمایش 2 قلمروهای زمین آب از آی-ویدئو

در این ویدیو به آموزش یکی از قلمروهای کره زمین یعنی آب، موارد استفاده آب، انواع ورزشهای آبی، وسایل نقلیه آبی، تصفیه آب و در نهایت این که آب مایه حیات است در قالب نمایش عروسکی پرداخته میشود.
5 فروردین 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط