تماشای ویدئو بلاکچین چیست ؟ صنعت بلاکچین چگونه است؟ از آی-ویدئو

برای شروع فعالیت در دابل وی آشنایی با اصول اولیه کار با اهمیت است. یکی از این اصول شناخت و آشنایی با صنعت بلاکچین است به این منظور ویدئو را ببینید
3 فروردین 1399
آی-ویدئو