تماشای ویدئو گفت وگو محمد بزم آرا مدیر عامل شرکت پگاه خراسان از آی-ویدئو

درحوزه صنعت دراین چهل سال اقدامات خوبی از جمله:توسعه صنعت دامداری،خودکفایی در تولید شیرخام و صادرات فراورده های شیری انجام شده است
18 اسفند 1398
آی-ویدئو