تماشای ویدئو آزمایش تستوسترون خون لزوم انجام آن از آی-ویدئو

تنظیم هورمون تستوسترون در بدن افراد لازم است و برای بررسی عملکرد تستوسترون در خون، لازم است آزمایش تستوسترون انجام شود. این ویدیو با هدف آگاهی و شناخت افراد از این آزمایش و زمان مناسب برای انجام آن تهیه شده است تا از مشکلات احتمالی و برخی بیماری‌های مربوط به آن پیشگیری شود.madarsho
17 بهمن 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط