تماشای ویدئو آموزش اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی درس بیست نهم از آی-ویدئو

این قسمت آموزش اصطلاح : To lose face=آبروی کسی را بردن She was afraid that she would lose face if she admitted her mistake. می ترسید اگه اشتباهشو قبول کنه آبروش بره آموزش اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی و ایلتس برای مکالمه و اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس آکادمی آیلتس میکس تنها مرکز VIP آموزش مهارت های 4 گانه آیلتس و مکالمه و اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس
15 بهمن 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط