تماشای ویدئو امام زمان خودت رودریاب امام حسین امام زمان زمان خود بود از آی-ویدئو

با سخنرانی:استاد علی اكبر رائفی پور-استاد حسن عباسی موضوع:مردم چرا ما راه دعا هامون رو گم کردیم هدف امام زمان هست امام زمان؟!!!یعنی حضرت مهدی علیه السلام ؟اشکایی که در عزای امام حسین ریخته میشه باید درس عبرت باشه یعنی باید گریست که چرا کوفیان عهد شکنی کردند؟چرا به یاری امام زمان خودشون نرفتند؟باید عبرت بگیریم از کوفیان تا ما کوفیان آخرالزمان نشیم و حضرت مهدی علیه السلام هم امام حسین علیه السلام نش
6 دی 1393
آی-ویدئو