تماشای ویدئو تاحالا تعمیرگاه دوربین رفتین؟ میدونین چیا باعث خرابی دوربین میشه؟ از آی-ویدئو

فقط ماشینا نیستن که میرن تعمیرگاه، دوربینا هم وقتی خراب میشن پاشون به تعمیرگاه باز میشه! امروز میخوایم با عوامل خرابی دوربین هم آشنا شیم پس برای رفقای دوربین بازتون ویدیو رو بفرستین که مفیده
17 دی 1398
آی-ویدئو
loading...