تماشای ویدئو گزارش تصویری بازدید استاندار خوزستان ازمناطق حاشیه نشین از آی-ویدئو

عبدالحسن مقتدایی استاندارخوزستان که فرماندار و شهردار اهواز وی را همراهی می کردند صبح امروز دوشنبه از مناطق حاشنیه نشین اهواز ازجمله کوی سیاحی و منطقه کیان اهواز بصورت سرزده بازدید کرد.
18 آذر 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط