تماشای ویدئو یک روز در یک کارخانه ساخت گیتار از آی-ویدئو

در این ویدیو سری به یکی از بزرگ ترین کارخانه های ساخت گیتار به نام "تیلور" خواهیم زد و خط تولید آن را از نزدیک مشاهده خواهیم کرد...
24 آبان 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط