تماشای ویدئو علی کریمی آرزوی هواداری را بر آورده کرد از آی-ویدئو

هواداری که سرطان دارد و شیمی درمانی می کند ، آرزو داشت علی کریمی را ببینید و پیراهن امضا شده اش را داشته باشد ، که علی کریمی و مهرداد میناوند به دیدار این هوادار رفتند و آرزویش را برآورده کردند . علی کریمی و این هوادار جشن تولدی برگزار کردند و جادوگر پیراهن شماره 8 را امضا کرد و به این هوادار هدیه داد
22 آبان 1398
آی-ویدئو
loading...