تماشای ویدئو عاشورا 93نوحه بسیار زیبای یلِ حیدر سه ضرب از آی-ویدئو

یل حیدر وقتی شمشیر میزنه لرزه میافته به عرش و فرش خدا// هیبتش، هیبت مرتضی// عزاداری روز عاشورا 93 // مداحی: آقای مهدی تسلیمی// شعر: آقای عبدالرضا فولادی (ذاکر)
16 آبان 1393
آی-ویدئو