تماشای ویدئو آموزش جواهر دوزی روی کیف کفش یا لباس تصویری از آی-ویدئو

در برنامه خانه و زندگی از شبکه استانی سیمای همدان مربی هنری جواهر دوزی روی کیف و کفش یا لباس را آموزش داده است.
4 آبان 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط