تماشای ویدئو شرکت پویاب فلز کنسرت صدای صلح شادیمرا عهدیست شادی شادی آن من باشد از آی-ویدئو

کنسرت صدای صلح - پاریس ۲۰۱۷ 2017 Voice of Peace - Paris آرش فولادوند : آهنگسازی تنظیم و رهبری نیاز نواب : تکخوانی محسن فاضلی : تار سینا تیلا : پرکاشن سوزی ضیائی : معرفی برنامه با همراهی گروه کر بهار و ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی با تشکر فراوان از حامی برنامه جناب آنتونی خوئی و شرکت سنور مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد
21 مهر 1398
آی-ویدئو