تماشای ویدئو دینگ دانگ ایستگاه جوانمرد راستگو از آی-ویدئو

نمی‌دونیم چرا اجازه می‌دیم راحت بهِمون دروغ بگن و این دروغ گفتنشون رو زرنگی بدونن و ما دروغاشون رو پخش کنیم و واسشون دست بزنیم!؟ این دروغا، مفت واسه یه جامعه تموم نمی‌شه.
17 مهر 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط