تماشای ویدئو تنظیمات سخت افزار دستگاه AMT105 از آی-ویدئو

‫در صفحه "Preferences" زبانه "Hardware" تنظیمات کلی مربوط به سخت افزار دستگاه انجام می شود. ‫در قسمت "Fan mode" با انتخاب گزینه "Silent" بسته به دمای سوئیچ ها یا هیت سینک های دستگاه که در کادر این صفحه نمایش داده می شود، سرعت "Fan" تغییر می کند...
16 مهر 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط