تماشای ویدئو حب الحسین یجمعنا یعنی ایران عراق بود عراق ایران سیدحمیدرضا برقعی از آی-ویدئو

ما اربعین واعتصموا هستیم - دریای ماست معجزه دوران شعرخوانی حماسی سید حمیدرضا برقعی در رویداد رندان تشنه لب به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی
16 مهر 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط