تماشای ویدئو آموزش ضربه نت چرخشی از آی-ویدئو

ضربه نت چرخشی که به نام های Spin Net , Tumbling Net ,Stab Shot نیز شناخته می شود ، ضربه است که حریف را در موقعیت دفاعی و شما را در موقعیت حمله ای قرار میدهد. ضربه است که باید با مهارت هرچه تمام تر اجرا شود. توصیه میشود بعد از اینکه نت ساده بخوبی توسط بازیکن آموخته شد ، این ضربه تمرین شود. با زیرنویس فارسی
15 مهر 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط