تماشای ویدئو تحلیل تکنیکال سهم #ثنوسا ۱۳ مهر ۱۳۹8 از آی-ویدئو

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #ثنوسا (نوسازی و ساختمان تهران) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید.
15 مهر 1398
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط