تماشای ویدئو رهاسازی دو توله خرس قهوه ای در اندیکا از آی-ویدئو

این دو توله خرس که نر و ماده هستند خردادماه سال جاری در حالیکه حدودا یک ماه داشته و در منطقه حفاظت شده شیمبار سرگردان بودند توسط عشایر مشاهده و سپس توسط نیروهای محیط زیست اندیکا زنده گیری شدند. توله خرس ها پس از چهارماه نگهداری در محیطی محصور چند روز قبل در عین ناباوری به زیستگاه طبیعی منتقل و رهاسازی شدند. پایگاه خبری دیده بان محیط زیست ایران www.iew.ir
14 مهر 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط