تماشای ویدئو فیلم موبایلی چرخ های موبایلی، راه یافته بخش اصلی از آی-ویدئو

فیلم موبایلی چرخ های موبایلی، ساخته میلاد کساییان. این فیلم در دومین دوره جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در بخش اصلی به بخش داوری راه یافته است.
30 مهر 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط