تماشای ویدئو آموزش تناسب اندام ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ از آی-ویدئو

تناسب اندام یا فیتنس اصطلاحی است در ورزش بدن سازی که به معنای همخوانی اندام بدن چه نسبت به دیگر اندام و چه نسبت به قامت می باشد. به طور کلی، بدن اگر از لحاظ حجم عضلانی رشد بیش از اندازه کرده باشد از تناسب خود (نسبت به قامت) خارج شده است بنابراین پس از دوره شکوفایی بدن سازی، انشعاباتی در مسابقات حرفه ای آن روی داد به طوری که در برخی از آن مسابقات، محدودیتی برای حجم عضلانی وجود ندارد و تناسب اندام نسبت به قامت را در نظر نگرفته و به فاکتورهای حجم عضلانی، تناسب اندام نسبت به یکدیگر و کات بودن بدن اهمیت می دهند
28 شهریور 1398
آی-ویدئو
loading...